Připravujeme pro Vás nový levný e-shop X
Home  /   Pravidla pro příjem notebooků

Pravidla pro příjem notebooků

Pravidla pro příjem notebooků

Příjem zařízení do opravy musí být podložen písemně (formou smlouvy), což znamená, model a sériové číslo uvedené na daném zařízení, datum přijetí, popis a označení chyb od zákazníka včetně jeho slov a další potřebné údaje týkající se konkrétní vykonávané práce.

Opravy notebooků se provádí po diagnostice:

– diagnostika notebooku je během 1-3 dnů;

– předložení předběžných nákladů, náklady odsouhlasí zákazník, po odsouhlasení následuje samotná oprava notebooku;

– cena diagnostiky v případě  odmítnutí  opravy je  390 Kč

SC*-neuplatňuje nároky za vnější stav zařízení při jeho výdeji, pokud je uvedeno, ze je “použito” (Při přijmu zařízení je počet kosmetických vad velký a dělat jejich seznam by nemělo smysl.)

SC* –si vyhrazuje právo odmítnout záruku na provedenou prací: při mechanickém poškození, při porušení plomb bezpečnostních záruk.

* servis centrum.

– Vnější kontrola zařízení je provedena v přítomnosti klienta.

– Zařízení přijímáme bez demontáže, kontroly chyb a bez vnitřní kontroly poškození se souhlasem zákazníka.

– Zákazník souhlasí s tím, ze všechny chyby a vnitřní poruchy, které mohou být detekovány v zařízení vznikly dřive, než před přijetím zařízení do servisního střediska.

Zákazník souhlasí s tím, ze zařízení je přijato na opravu po dobu dvou až patnácti dnů. Ve vyjímečných a náročných případech muže být doba opravy delší, vše záleží na dostupnosti náhradních dílů a příslušenství. V připade nevyzvednutí zařízeni ze strany klienta, nebo jiné techniky přijaté na opravu, servisní středisko nenese odpovědnost za skladování předmětu, o které zákazník ztratil zájem. Servisní středisko má právo nakládat po 30 dnech s touto technikou dle vlastního uvážení, nebo realizovat zůstatkovou hodnotu jeho náklady na skladování a opravu.

Vykonavatel opravy nenese odpovědnost za bezpečnost informaci v různých medií.

V případě ztráty kopie smlouvy, se zařízení vydávají na základě písemné žádosti klienta, předložení cestovního pasu, nebo jiného dokladu totožnosti.