Pravidla pro příjem notebooků » Počítače, notebooky, iPhone, iPad – servis, opravy, údržba
Připravujeme pro Vás nový levný e-shop X
Home  /   Pravidla pro příjem notebooků

Pravidla pro příjem notebooků

Pravidla pro příjem notebooků

Příjem zařízení do opravy musí být podložen písemně (formou smlouvy), což znamená, model a sériové číslo uvedené na daném zařízení, datum přijetí, popis a označení chyb od zákazníka včetně jeho slov a další potřebné údaje týkající se konkrétní vykonávané práce.

Opravy notebooků se provádí po diagnostice:
– diagnostika notebooku je během 1-3 dnů; – předložení předběžných nákladů, náklady odsouhlasí zákazník, po odsouhlasení následuje samotná oprava notebooku;
– cena diagnostiky v případě  odmítnutí  opravy je  490 Kč, pro techniku Apple 690 Kč 

SC*
neuplatňuje nároky za vnější stav zařízení při jeho výdeji, pokud je uvedeno, ze je “použito” (Při přijmu zařízení je počet kosmetických vad velký a dělat jejich seznam by nemělo smysl.)

SC*
si vyhrazuje právo odmítnout záruku na provedenou prací: při mechanickém poškození, při porušení plomb bezpečnostních záruk. * servis centrum. – Vnější kontrola zařízení je provedena v přítomnosti klienta.
– Zařízení přijímáme bez demontáže, kontroly chyb a bez vnitřní kontroly poškození se souhlasem zákazníka.
– Zákazník souhlasí s tím, ze všechny chyby a vnitřní poruchy, které mohou být detekovány v zařízení vznikly dřive, než před přijetím zařízení do servisního střediska. Zákazník souhlasí s tím, ze zařízení je přijato na opravu po dobu dvou až patnácti dnů.

Ve vyjímečných a náročných případech muže být doba opravy delší, vše záleží na dostupnosti náhradních dílů a příslušenství. V připade nevyzvednutí zařízeni ze strany klienta, nebo jiné techniky přijaté na opravu, servisní středisko nenese odpovědnost za skladování předmětu, o které zákazník ztratil zájem. Servisní středisko má právo nakládat po 30 dnech s touto technikou dle vlastního uvážení, nebo realizovat zůstatkovou hodnotu jeho náklady na skladování a opravu. Vykonavatel opravy nenese odpovědnost za bezpečnost informaci v různých medií. V případě ztráty kopie smlouvy, se zařízení vydávají na základě písemné žádosti klienta, předložení cestovního pasu, nebo jiného dokladu totožnosti.