Připravujeme pro Vás nový levný e-shop X
Home  /   Časté poruchy notebooků

Časté poruchy notebooků

Nejde zapnout notebook.

  • notebook se zapne, ale nezobrazuje obrazovka
  • při stisknutí spouštěcího tlačítka notebook nejde vůbec zapnout
  • notebook se nenabíjí

Všechny tyto závady může způsobovat vada dílů, které jsou součástí základní desky.

Opravy základní desky provádíme za cenu 1500Kč – 3500 Kč.

( oprava je obvykle do 5 pracovních dní )

Záruka na opravu je 6 měsíců. 


Displej notebooku.

Je to hlavní zobrazovací část notebooku a také nejdůležitější. Displeje se hlavně rozlišují podle velikosti úhlopříčky, která se udává v palcích, a podle rozlišení, které se udává v pixelech. Nejčastější velikosti displejů jsou 14.1“, 15.4“, 15.6“, 17.1“ a nejčastější rozlišení bývá WXGA = 1280×800 a u širokoúhlých displejů je to 1366×768. Rozlišení udává počet zobrazovacích bodů na šířku a výšku displeje. Displeje se také v současné době začaly rozdělovat na CCFL, to jsou ty, které jsou podsvíceny klasickou podsvitovou trubicí (výbojkou) a na ty modernější podsvícené pomocí LED diod.

Nejčastější závady displejů jsou jeho rozbití, špatné zobrazování (chybí proužky obrazu) nebo ztráta podsvícení. První dvě závady se řeší výhradně výměnou celého displeje za nový. Ztráta podsvícení může být způsobena vadnou podsvitovou trubicí, která se časem vysvítí. Tato závada se řeší výměnou podsvětové trubice (výbojky) nebo také výměnou celého displeje.

Nejčastější názvy poruch displejů jak je popisují naší zákazníci:

prasklé LCD, prasklý displej, rozbitý monitor, rozbité LCD, vadné LCD, oprava LCD, vadný monitor, špatně zobrazuje LCD, pruhy na LCD, pruhy na monitoru, svislé čáry na LCD, prasklý monitor, poškozený monitor, poškozené LCD, nefunkční displej, nejde LCD, prasklá LCD monitor, vadný LCD monitor, vadná obrazovka, bliká, vypadává jas, vypadává obraz, bílá obrazovka, při zmáčknutí displej problikává, přeskakuje obraz.

P.S.  Umíme dodat a vyměnit LCD displej ve všech typech notebooků za nejlepší ceny v ČR !


Podsvícení LCD.

Podsvícení displeje zajišťuje vytvoření zřetelného obraz. Bez podsvícení bychom na displeji viděli pouze nezřetelné obrysy zobrazovaných znaků. V současné době existují dva druhy podsvícení starší CCLF pomocí podsvitové trubice neboli výbojky a pomocí moderních LED diod. Výhodou LED diod je jejich neomezená životnost – podsvitová trubice časem ztrácí na intenzitě svícení, až se úplně vysvítí a už svítí pouze červeně nebo vůbec. K podsvícení displeje ale také patří tzv. invertor, který napájí podsvětovou trubici, čímž mimo jiné řídí její jas. Invertor je používán pouze u displejů podsvícených výbojkou. Led podsvícení je napájeno přímo z integrované elektroniky displeje.

Nejčastější závady podsvícení notebooků jsou vysvícení nebo zničení podsvitové trubice. Trubice se lehce poškodí nárazem (pádem notebooku), nemusí prasknout celý displej ale jen trubice, potom na displeji není nic vidět. Vada může být také v inverteru, který se pokazí a přestane tak napájet trubici. Vadná podsvětová trubice se řeší výměnou trubice nebo výměnou celého displeje a vadný invertor jeho opravou popřípadě jeho výměnou.

Nejčastější názvy poruch podsvícení LCD displejů jak je popisují naší zákazníci:

nefunkční podsvícení displeje, vadná zářivka, červený obraz, nezřetelný obraz, obraz po chvíli zmizí, monitor zobrazuje jen chvilku a pak zhasne, vadný invertor, nefunkční invertor, LCD bzučí, nefunkční displej, nefunguje podsvícení obrazovky, nerozsvítí se LCD

P.S. Umíme dodat nebo nahradit téměř všechny typy inverterů ve všech typech notebooků !


Grafika (GPU).

Vykreslení obrazu má pak na starosti LCD nebo externí monitor. Grafiku obsahuje každý notebook a existují tři formy jejího fyzického výskytu na základní desce notebooku. Jednou její formou je integrovaná grafika. Integrovaná proto, že je součástí jiného čipu, konkrétně severního mostu (north bridge), který musí být součástí každého notebooku a má na starosti řízení komunikace mezi vnitřními součástmi notebooku na základní desce. Integrovaná grafika je vlastně jen pár zobrazovacích instrukcí, které jsou implementovány do severního mostu. Ten je zpracovává a vytváří tak obraz. Pochopitelně je to nejlevnější a tedy i nejméně výkonná varianta grafiky.

Další variantou je samostatný grafický čip, která je buďto připájen přímo na základní desce nebo připájen na samostatné slotové kartě (slotová grafická karta), která se zasouvá do slotu na základní desce (nejčastěji MXM slotu). A to je ta třetí forma grafické karty. Mezi grafickým čipem připájeným přímo na základní desce a slotovou grafickou kartou je rozdíl pouze v tom, že slotová grafická karta jde vytáhnou (bez pájení) a nahradit jinou kompatibilní. Samostatný grafický čip je samozřejmě výkonnější než integrovaná grafika. Je to plnohodnotná mobilní grafická karta přímo od výrobců (nVidia nebo ATI – AMD), která obsahuje speciální obrazové instrukce a má k dispozici i vlastí grafickou paměť. Je proto mnohem výkonnější. Existují také speciální notebooky, které obsahují dvě slotové grafické karty, aby tím zajistili ještě větší výkon.

Bohužel existují také závady grafik. Tyto závady jsou nejčastěji způsobeny špatným chlazením grafických čipů, které se přehřívají a následně pokazí. Vada grafiky se projevuje nejčastěji chybami v obraze (artefakty) což jsou nesmyslné znaky v obraze nebo svislé proužky v obraze. Vypínající se LCD displej může být také způsoben vadnou grafikou jako též postupné zbělání obrazu po startu notebooku nebo rovnou černou obrazovkou po startu notebooku.

Vadná grafika jde dnes opravit celkem snadno. To ovšem platí pouze pro zkušený servis vybavený příslušnou pájecí technikou. Musí se totiž odpájet vadný grafický čip, který je umístěn v BGA pouzdře. To v žádném případě nelze doma v amatérských podmínkách. Pájecí stroje, které umí dopájet BGA pouzdro ze základní desky jsou poměrně drahé a mají je jen velké servisy a opravny.

P.S. Jsme schopni vyměnit  vadný  BGA chip !

Nejčastější názvy poruch grafiky, jak je popisují naši zákazníci:

artefakty v obraze, chyby v obraze, po chvíli zmizne obraz, pruhy v obraze, pruhy přes LCD, nejde nainstalovat ovladač GK, notebook najede pouze v nouzovém režimu, malé rozlišení, po zapnutí pouze černá obrazovka, nic se neukazuje na displeji, monitor zůstává černý, ale jde slyšet, že notebook najíždí, nenajede obrazovka, nefunkční displej, nejde VGA, černá obrazovka, ale notebook najíždí, nerozsvítí se LCD, na LCD se nic nezobrazí, špatné barvy LCD, obraz zeleně světélkuje, problikává obraz, problikává zelená barva, rozpad obrazovky, bílá obrazovka, po zapnutí nepokračuje dál, pípání notebooku 1x dlouze 2x krátce, notebook 3x pípne, nejdou nainstalovat ovladače na grafiku, notebook jede ale nenajede obrazovka, chvěje se obraz, třepe se obraz.


Politý notebook.

Politý notebook opravit jde. Ale je nutné zachovat správný postup po polití. A ten je: okamžitě vytáhnout napájecí kabel z notebooku, vytáhnout baterii a otočit notebook tak aby kapalina vytekla a nepostupovala dál do notebooku. Poté můžeme notebook osušit utěrkami. Notebook v žádném případě nezapínat. Počkat cca den až kapalina vyschne a vyhledat odborný servis. Ale ani při zachování tohoto postupu nezaručujeme, že notebook půjde opravit. Vždy se jedná o štěstí, kam kapalina zateče a jak moc poškodí základní desku. Poškodit jí může tak že vyzkratuje napájecí obvody nebo hůře logiku notebooku např. zatečením pod BGA pouzdro nějaké součástky. Dále pak hrozí koroze základní desky, u tekutin typu cola nebo džus, které obsahují kyseliny. Ty mohou desku dokonce vyleptat.


Vyčištění notebooku.

Vyčištění notebooku je to nezbytná úloha každého uživatele. Notebook totiž svým chlazením – větráčkem nasává prach a nečistoty z okolí, které se pak usazují na jeho lopatkách a na mřížkách chladiče, které tím ucpávají. Následně pak nemůže proudit horký vzduch ven z notebooku a notebook se tím přehřívá. Přehříváním notebooku trpí jeho komponenty na základní desce, zejména grafika a severní most (north bridge) které se tak mohou pokazit. Proto doporučujeme čištění notebooku alespoň jednou za půl roku ale zaleží také, v jakém prostředí se notebook používá (kuřácké prostory nebo dílny dřevovýroba) v těchto případech by se měl čistit jednou za dva měsíce.

Některé typy notebooků jsou vybaveny přímo otvorem pro vyčištění větráčku. Tyto notebooky si mohou uživatelé čisti sami. Ostatní notebook však doporučujeme zanést do odborného servisu, kde vám notebook vyčistíme. Mnohdy je totiž potřeba rozebrat celý notebook abychom se dostali k chlazení, a existuje spousta případů, kdy po amatérském rozebrání už notebook nefungoval.


Zapínací tlačítko.

Pokud notebook nereaguje na stisk zapínacího tlačítka, může být chyba jen v samotném mikrospínači nebo rovnou ve vadné základní desce. Vadný mikrospínač v notebooku není nic neobvyklého. Může přestat fungovat tím, že se opotřebuje běžným používáním nebo cizím zásahem tak že se do něj dostane trocha tekutiny nebo jiné nečistoty. V každém případě dojde k oxidaci styčných plošek uvnitř mikrospínače, které se tím pádem stanou elektricky nevodivými a notebook pak nejde zapnout. V případě kdy je mikrospínač funkční a notebook nereaguje na jeho stisknutí je vadná základní deska, konkrétně to bývá vada ve spínacích tranzistorech a jejich řízení.

Vadný mikrospínač lze jednoduše vyměnit za nový, většinou se ale kvůli toho musí rozebrat celý notebook takže nedoporučujeme tuto opravu dělat podomácku v amatérských podmínkách. Vadné spínací obvody na základní desce jdou také opravit, ale již je to náročnější oprava v tom že se musejí najít všechny vadné součástky. Někdy také oprava nejde provést a to když je deska dost vyhořelá a jsou vypálené prokovy ve více vrstvách základní desky.

Nejčastější názvy poruch zapínacího tlačítka jak je popisují naší zákazníci:

Notebook nereaguje na stisk tlačítka, nefunkční tlačítko, nefunkční zapínání, nefunkční zapínací tlačítko, vadné tlačítko zapínání, vadný power, nefunkční power, nereaguje na stisk power, nejde spustit, vadné tlačítko.


Napájecí konektor.

Napájecí konektor slouží k připojení napájecího adaptéru k notebooku. Skrze něj dochází k napájení notebooku a zároveň k dobíjení baterie.

Častou závadou je vyviklání, opotřebování konektoru tak, že dochází k přerušování kontaktu mezi napájecím adaptérem a notebookem. Vlivem toho se notebook vypíná nebo přerušuje nabíjení nebo dokonce nenabíjí a nenapájí notebook vůbec. Takto poničený konektor pak špatně vede elektrický proud a vlivem jeho velkého elektrického odporu dochází k jeho nadměrnému zahřívání. To může vést až k roztavení koncovky napájecího adaptéru nebo dokonce k tavení plastů notebooku v okolí konektoru. Další závadou může být vylomení celého napájecího konektoru z notebooku (např. po pádu notebooku).

Závady napájecích konektoru se řeší jejich výměnou. Jen malou část konektorů je vhodné opravovat, vždy je lepší konektor nahradit novým.

Nejčastější názvy poruch napájecího konektoru jak je popisují naší zákazníci:

vylomený konektor napájení, nefunkční napájecí konektor, odpadlé kostření, vylomený kontakt, vylomený kolík napájení, zničený napájecí konektor, špatný kontakt, poškozený konektor připojení do sítě, vadné napájení, špatný dotyk, vylomená zásuvka pro dobíjení, nenabíjí, nenabíjí ani s nabíječkou, nejde spustit, nerozsvítí se ani kontrolky.


Klávesnice.

Klávesnice je rozhraní, kterým do daného zařízení (notebooku) vkládáme požadované data a informace. Klávesnice se skládá z tlačítek, membrán a fólií. Mezi fóliemi jsou vodivé cesty, které tvoří odporovou síť, pomocí níž jsou při zmáčknutí jednoznačně identifikována jednotlivá tlačítka.

Nejčastějšími závadami jsou nefunkčnost některých tlačítek nebo rovnou celé klávesnice. Nefunkčnost tlačítek může být způsobena samovolně opotřebováním nebo zdeformováním vodivých cest mezi fóliemi. Také často politím klávesnice třeba i malým množstvím tekutiny, která se dostane mezi fólie a tam znehodnotí (vyleptá) vodivé cesty. Obě takovéto vady klávesnic se odstraňují výměnou klávesnice za nové. Čištění nebo jakékoliv rozebírání klávesnice je v dnešní době již nerentabilní. Na druhou stranu pouze vypadlé tlačítka nebo vytrhané tlačítka (např. malým dítětem) se většinou dají zacvakat zpět popřípadě ztracené nebo zničené části se dají nahradit ze starých klávesnic.

Nejčastější názvy poruch klávesnic jak je popisují naší zákazníci:

nefunguje část klávesnice, chybí tlačítko klávesnice, nefunkční klávesnice, doplnění tlačítek na klávesnici, nefunkční klávesa, klávesnice nereaguje, nejde psát na klávesnici, klávesy vynechávají, klávesnice vynechává písmenka, politá klávesnice, nejde psát, vytrhané klávesy, vadná klávesnice, výměna klávesnice, vytopená klávesnice notebooku.


Ventilátor a chlazení notebooku.

Notebooky jako všechna ostatní elektronická zařízení se při provozu zahřívají a je nezbytné je chladit, aby nedošlo k jejich přehřátí a zničení. Chlazení notebooku je tvořeno měděnou trubičkou zvanou „heatpipe“ a ventilátorem. Heatpipe jedním svým koncem odvátí teplo z procesoru a ostatních čipů na druhý konec, kde jej chladí ventilátor.

Nejčastější závadou je zaprášení ventilátoru a ucpání vývodu teplého vzduchu z notebooku. Tím pádem dochází k přehřívání notebooku což se projeví jeho náhlým vypínáním nebo dokonce i úplným zničením (přehřátím) nějakého čipu (nejčastěji grafického čipu). Další častou závadou je nefunkčnost ventilátoru. Tak je způsobena buďto zadřením jeho ložisek nebo spálením jeho motorku.

Odstranění závady zaprášeného ventilátoru je snadné, stačí jej vyčistit. Avšak nedoporučujeme čistit chlazení podomácku, pokud notebook nemá speciální čistící šachtu. Neodborným zásahem může totiž dojít např. k vyzkratování základní desky nebo ke špatnému uchycení celého chladicího systému (velmi častá závada). Nefunkčnost ventilátoru se odstraňuje jeho výměnou za nový.

Nejčastější názvy poruch ventilátoru chlazení jak je popisují naší zákazníci:

hlučný větráček, větráček se netočí, notebook se přehřívá, přehřívání, hlučný ventilátor, nefunkční větrák, vadné chlazení, notebook se vypíná, vypínání notebooku, hlučné chlazení, divné zvuky – ventilátor, notebook je velmi hlučný


Nefunkční pevný disk (HDD), obnova souborů a dat.

Pokud se Vám nechce naběhnout systém, otevřít některé soubory nebo Váš PC podivně “chrastí”, nejspíš bude vadný pevný disk. Oprava disku není možná. Jediným řešením je jeho výměna za nový.

Pokud máte na disku data o která nechcete přijít, nabízíme službu:  Záchrana a obnova dat